Piotr Kondeusz

Wsparcie dla seniorów

Wsparcie dla seniorów

image

Mikołajkowy pakiet zdrowotny dla seniorów to tytuł projektu, dzięki któremu 32 mieszkańców miasta Nowa Sarzyna w wieku 60+ (szczególnie samotnych, ubogich oraz niepełnosprawnych) otrzymało pakiety zdrowotne, obejmujące ciśnieniomierz naramienny, termometr elektroniczny i zestaw piłeczek do masażu

Grupa inicjatywna, w składzie: Piotr Kondeusz, Irena Berestka i Dariusz Kręcidło, złożyła wniosek o udzielenie mikro-grantu w ramach projektu „Nawigator II – Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Projekt został rozpatrzony pozytywnie i przyznano nam dotacje na ten cel.

image

image


Pomysł na działanie zrodził się na wiosnę, kiedy to ogłoszono nabór wniosków do projektu „NAWIGATOR II – program rozwoju ekonomii społecznej”.
Opracowany wniosek zyskał dofinansowanie, a grupa inicjatywna przystąpiła do pracy. Opracowano i wydrukowano ulotki promujące ideę ekonomii społecznej i lokalne podmioty ekonomii społecznej, zakupiono składniki pakietu zdrowotnego i przeprowadzono nabór uczestników. Równocześnie prowadzona była promocja projektu – w Nowej Sarzynie pojawiły się plakaty, na portalach internetowych notatki informacyjne, a w mediach społecznościowych utworzono wydarzenie, gdzie publikowano najświeższe informacje.

Końcowym akcentem było przekazanie pakietów naszym seniorom. Organizatorów wspierało szereg wolontariuszy, którym składamy serdeczne podziękowania, a seniorom życzymy dużo zdrowia i długiego korzystania z upominków.