Piotr Kondeusz

Projekt: Serwis Informacyjny

Projekt: Serwis Informacyjny


image

Sarzyński Serwis Informacyjny istnieje od 1 stycznia 2001 roku. Celem tej inicjatywy jest informowanie o sprawach naszej społeczności.

Od dnia 14 grudnia 2005 roku patronat nad Sarzyńskim Serwisem Informacyjnym sprawuje Stowarzyszenie “Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie.

W dniu 1 grudnia 2007 roku Sarzyński Serwis Informacyjny został zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 1898-6226.

8 stycznia 2018 roku tytuł prasowy “Sarzyński Serwis Informacyjny” został zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Portal jest przedsięwzięciem prowadzonym społecznie przez mieszkańców Nowej Sarzyny. Łączy nas sentyment do miasta, w którym mieszkamy. Staramy się zachować obiektywizm, naszym celem jest umożliwienie społeczności lokalnej udziału w życiu publicznym poprzez dostęp do informacji, pozbawionej politycznego komentarza.

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, stowarzyszenia, kluby, koła zainteresowań, a także osoby prywatne. Sarzyński Serwis Informacyjny to odpowiednie miejsce do nagłośnienia Waszej działalności, powiadomienia o wszelkich imprezach, spotkaniach i uroczystościach, a tym samym do dotarcia do jak największej liczby mieszkańców.

Portal sarzyna.info jest serwisem niekomercyjnym, tworzonym i regularnie aktualizowanym przez jego autorów całkowicie bezpłatnie i nie przynosi najmniejszych dochodów. Poza czasem i pracą ponosimy też pełne koszty jego utrzymania, w tym domeny, certyfikaty SSL, opłacanie serwerów, itp, dlatego też dopuszczamy możliwość reklamowania się na naszych stronach.