Ocena

Wstrzymują się od głosu?

Grudniowe sesje Rady Miejskiej i Rady Powiatu pokazały nam efekt działania partii politycznych w samorządach. To, co według mojej oceny nie powinno mieć miejsca w społeczności lokalnej. Partyjniactwo, kupczenie i nadmierne schlebianie władzy. Obserwując wypowiedzi nowosarzyńskich komentatorów potwierdzam tylko to, co napisałem już kiedyś.
Błędem jest, że nie potrafimy jako społeczeństwo patrzeć krytycznym okiem na kogoś kogo lubimy i kogoś, komu chcemy sprzyjać. Uważam, że jest to podstawą naszej wiarygodności, aby przyznać się do tego, że nie zawsze ten, którego popieraliśmy i popieramy postępuje właściwie. Dlatego nie dostrzegamy manipulacji która jest tak wyraźna. To dotyczy sympatyków władzy w takim samym stopniu, co sympatyków tak zwanej “opozycji”.
To działa też w drugą stronę. Gdy polityk postępuje logicznie, to jest krytykowany tylko z tego powodu, że nie jest w grupie osób, którzy podczas wyborów stawali po innej stronie. Sprowadza się to do tego, że gdy krytykujemy poczynania polityków, których popieraliśmy to jesteśmy przez innych piętnowani.

Polityka samorządowa działa inaczej niż parlamentarna. Tu wpływ na miejscowość w której mieszkamy, na społeczeństwo lokalne mają ludzie których znamy. Ludzie których lubimy mniej lub więcej, których mijamy na ulicy, spotykamy się w sklepie, którzy nierzadko są dobrymi znajomymi naszych rodzin. Chociażby z tego powodu, powinniśmy szanować się nawzajem. Piszę “powinniśmy” dlatego, że mi też zdarzyło się niepotrzebnie, w wyniku wzburzenia, napisać kilka słów za dużo. Chociaż nie ad personam.
Generalnie wychodzę z założenia, że nie piszę, ani nie krytykuję publicznie działań kogoś, komu nie będę miał odwagi powiedzieć prosto w oczy, bez emocji.
Przykładowo. Pan Adam Wylaź, przewodniczący Rady Powiatu, jest według mojej oceny dobrym i życzliwym kolegą, z pewnością znakomitym trenerem karate, ale niestety kiepskim Przewodniczącym Rady Powiatu, czego daje wyraz na każdej niemal sesji, nie dopuszczając do głosu radnych. Po prostu ewidentnie nie daje sobie rady z tą funkcją i powiem mu to przy najbliższej okazji.

Zacznę od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
To, co utkwiło mi w pamięci to wystąpienie radnej pani Agaty Kusy. Było to raczej oświadczenie, bo czytane z kartki, ale rzeczowe i konkretne. Takich wystąpień oczekiwałbym od każdego radnego, który nie jest trybikiem w maszynce do głosowania. Podobnie jak radna Kusy uważam, że Zakład Gospodarki Komunalnej nie powinien być za każdym razem sponsorowany przez naszą gminę. Jako spółka prawa handlowego powinna sama zarabiać na siebie – tu pełna zgoda.
Ale, i tu nie do końca uważam, że ZKG powinien generować przychód. Bo przychód tej spółki, to nasza strata. Skoro ZGK podwyższa cenę za odbiór ścieków i dostawę wody, to jego prezes nie powinien szczycić się, że generuje przychód. Ktoś powie, że to odrębna księgowość i osobne rozliczanie, ale to można łatwo sprawdzić. Dlatego uważam, że najbardziej odpowiednią osobą, która może kontrolować poczynania prezesa MZK jest właśnie pani Agata Kusy. W każdym razie pani Kusy rzeczowo wypunktowała Miejski Zakład Komunalny w Nowej Sarzynie.

O szkodliwości utrzymywania miejskich spółek i w jaki sposób przez takie działania niszczy się lokalne firmy, a co za tym idzie zakłady pracy, napiszę w osobnym poście.

Niestety pani Agata nie była konsekwentna i już wyjaśniam dlaczego. Wyborcy w wyborach do samorządu, oczekują od swoich kandydatów, że będą skutecznie reprezentować ich w Radzie Miasta i Powiatu i będą pracować wspólnie na rzecz miejsca w którym mieszkamy. Dlatego wymagamy od nich, aby zajmowali stanowisko w każdej sprawie i w każdym głosowaniu.
Jeśli jest głosowanie nad uchwałą np. budżetową, to radni powinni głosować albo za, albo przeciw propozycji budżetowej, przy czym ważne jest jak oddajemy głos sprzeciwu, aby zaprezentować własną wersję, lub zaproponować własną poprawkę do budżetu. Wstrzymanie się od głosu wydaje się być zwykłym umywaniem rąk, odkładaniem problemu i niekompetencją.

Radny samorządowy nie powinien wstrzymywać się od głosu, chyba że ( i to jest jedyne wytłumaczenie) uchwała dotyczy go bezpośrednio i po prostu chce pokazać, że nie zagłosuje, bo byłoby to głosowanie dla swojej prywatnej korzyści. Wstrzymanie się od głosu jest porażką dla funkcji radnego. Nie do tego został wybrany i nie za to otrzymuje niemałą dietę.

Sesja Rady Powiatu

Żenujące były przepychanki na temat liceum w Nowej Sarzynie i Leżajsku. Jest to wynik nowego rozdania i przetasowania radnych ze względu na funkcję w radzie. Tym, którzy nie pamiętają to przypomnę, że kilka lat temu, gdy ważyły się losy Liceum im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie, to właśnie radny Adam Wylaź był jednym z tych, którzy głosowali za utrzymaniem tego liceum, ale wtedy był w tak zwanej “opozycji”. Teraz jak układ się zmienił, to radni, od których losy naszego liceum zależały, mogą mieć pretensję tylko do siebie.
Przecież to starostwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, na którego czele stoi poseł Jerzy Paul, trzy lata temu mógł powstrzymać likwidację nowosarzyńskiego liceum z bogatą tradycją i wypromować je na tyle, aby dalej funkcjonowało. Najwyższa pora żeby ktoś uświadomił ludzi, że w wyniku nieskutecznej polityki posła Paula, układ w powiecie zmienił się na niekorzyść Nowej Sarzyny, że Nowa Sarzyna jest marginalizowana w budżecie i na inwestycję przeznaczone jest tylko 2,4% środków, a w Leżajsku rządzi PSL z częścią PiS. Co ciekawe układ się zmienił, a starosta dalej ten sam…

Co do szkoły to napisze jedno. Mamy super liceum utworzone przez nasza gminę, więc nie zepsujmy tego. Mamy dyrektora, który ma doskonały kontakt z młodzieżą i bardzo dobrze jak dotychczas zarządza tą szkołą. Uczęszcza tam mój syn, więc wiem o czym piszę. Liceum w Leżajsku jest mocno przereklamowane. W Nowej Sarzynie młodzież ma bezpośredni kontakt z nauczycielem i szkoła jest jak ich drugi dom.

Wystąpienie radnego Adama Madeja w sprawie inwestycji w Nowej Sarzynie.

Nie jestem radnym Bieńkowskim i nie mam zamiaru panu Madejowi za nic dziękować i wychwalać pod niebiosa, ale chciałbym aby każdy był przygotowany do sesji tak, jak się przygotował radny Adam Madej. Oczekuję od radnego Grzegorza Sroki, na którego oddałem swój głos, aby był równie przygotowany co pan Madej w swoim wystąpieniu na ostatniej sesji. Zainteresowanych odsyłam do zapisu na YouTube: https://youtu.be/54RUWfa0H20?t=2399

W skrócie można powiedzieć, że Nowa Sarzyna została niemal pominięta w inwestycjach na 2019 rok. Będą remontowane prysznice w zlikwidowanym liceum (wg starosty Marka Śliża nie jest zlikwidowane, bo stacjonują tam czasem klasy wojskowe i wojska terytorialne i zachodzi potrzeba remontu pryszniców… ) Radny Adam Madej zaproponował poprawkę do budżetu i przełożenie pieniędzy na remont drogi powiatowej w Nowej Sarzynie. Nadmienię, że cześć do remontu tej drogi finansuje Miasto i Gmina Nowa Sarzyna i umowy zostały wcześniej podpisane. Było to może zagranie trochę populistyczne, bo było wiadome, że propozycja ta nie przejdzie. Ale ona była i wszyscy z Nowej Sarzyny powinni zagłosować za przeznaczeniem pieniędzy na tę drogę. Niestety radny pan Lucjan Czenczek zagłosował przeciw , a pani Halina Pyszowska wstrzymała się od głosu. Do Miasta i Gminy Nowej Sarzyny zostanie przeznaczone tylko 2,4 % z budżetu na inwestycje, a jeśli jest propozycja o przekazanie dodatkowych funduszy na drogę w naszej gminie, to znajdują się radni z Nowej Sarzyny, którzy nie popierają tego projektu. Brak mi słów. Napiszę tylko, że postawą tych radnych, jestem delikatnie mówiąc, po raz kolejny zawiedziony. Jednak ocenę ich zachowania pozostawiam mieszkańcom Nowej Sarzyny.

Przestańmy już patrzeć na radnych, poprzez pryzmat komitetów wyborczych. Za pięć lat utworzą się nowe komitety, z nowymi kandydatami, a radni będą rozliczani za całokształt swojej pracy, a nie za przynależność do któregokolwiek komitetu.

Na koniec mała prośba. Proszę nie identyfikować mnie z żadną opcją polityczną, z żadną osobą będącą u władzy, tak samo jak prezentującą tak zwaną “opozycję” w samorządzie. Nie utożsamiam się z opinią ludzi, którzy bez szacunku do innych publikują na swoich stronach i profilach portali społecznościowych, wulgarne obrazki z niewybrednym komentarzem na temat obecnej władzy. Swoje przemyślenia publikuję od prawie 20 lat jako Piotr Kondeusz i wyrażam tu swoje prywatne zdanie. Moja opinia jest tylko moją opinią.

sesjapowiatu

Odbieram Panu głos!

Właśnie skończyła się III sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Jestem zażenowany zachowaniem Przewodniczącego Rady Powiatu, który w sposób niegrzeczny odbierał głos w sprawach różnych radnemu z Nowej Sarzyny. Podczas gdy radny Grzegorz Sroka chciał zadać pytanie, zostawał natychmiast mu odbierany głos.

“Odbieram panu głos”,  “Ja panu przerwę”,  “Nie proszę pana”,  “Głos będzie panu od razu odebrany” “Panie Grzegorzu przerywam”, “Szanowni radni więcej nie pozwolę mówić..”, “Więcej nie pozwolę w ten sposób panu zabierać głosu”.

Zdezorientowany całą sytuacją był również radny Marek Kogut, który zadawał pytania na komisji, odpowiedź miał uzyskać na sesji, a na sesji zabraniają zadawania pytań. O sprecyzowanie wolnych wniosków i spraw różnych zapytała również radna pani Danuta Pinderska, bo sama nie wiedziała jakie sprawy można poruszać podczas sesji.  Generalnie radni na sesji Rady Powiatu nie mogli zabrać głosu w żadnej sprawie, ani uzyskać odpowiedzi. Bystrością umysłu, wykazał się radny pan Franciszek Krajewski, który zaproponował wykreślenie punktu “Wolne wnioski i sprawy różne” z porządku obrad, skoro radni nie mogą zadawać pytań.

Przewodniczący Rady Powiatu zasłaniał się cały czas ustawą ale powiem szczerze, że zapachniało mi tu wczesną komuną i zacząłem się obawiać czy radnego Grzegorza Sroki nie wyprowadzą w kajdankach i nie wywiozą czarną wołgą do lasu. Bo jeśli ktoś chce zadać pytanie, to przecież może zacząć od wyjaśnienia pewnych kwestii żeby uniknąć nieporozumienia.

Kuriozalne przy tym było ostanie pytanie Przewodniczącego Wylazia “W sprawach różnych? – nie ma” W związku z tym zamykam… Przecież radni cały czas chcieli zabierać głos w sprawach różnych.

Moja ocena sytuacji:

  1. Po pierwsze: Przewodniczący Rady Powiatu zabrania radnym zadawania pytań i odbiera im głos. Jest to niedopuszczalne. Pytanie może zadać każdy i każde, najwyżej można odpowiedzieć, że jest bezzasadne, nie ma związku z pracą Rady ani z Powiatem i nie musi być na nie udzielona odpowiedź.
  2. Po drugie: Pierwszy raz spotkałem się z aż takim brakiem kultury w stosunku do radnych.
  3. Po trzecie: Przykro mi, że radna z Nowej Sarzyny pani Halina Pyszowska nie zabrała głosu i nie stanęła po stronie wolności słowa.

O mojej antypatii do polityków PiS chyba nie muszę nikogo zapewniać. W tym jednak przypadku popieram ich działania i interwencję, mając wciąż w głowie sentencję Evelyn Beatrice:

“Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił twego prawa do ich głoszenia…”