Sobotnia wycieczka do Arboretum

razemArboretum – mianem tym określa się wyodrębniony obszar, na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla celów naukowych i hodowlanych. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa arbor- drzewo.

Arboretum w Bolestraszycach położone jest 7 km na północny-wschód od Przemyśla, należy do cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski. Warto jechać, zwłaszcza wtedy gdy wszystko kwitnie. My byliśmy 28 maja :)