Termometr dla seniora

Mikołajkowy pakiet zdrowotny dla seniorów

Miło mi jest poinformować, że grupa inicjatywna, w składzie: Piotr KondeuszIrena Berestka i Dariusz Kręcidło, złożyła wniosek o udzielenie mikro-grantu w ramach projektu “Nawigator II – Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Projekt, jaki przeprowadzamy, to “Mikołajkowy pakiet zdrowotny dla seniorów“. Ma na celu poprawę jakości życia wśród minimum 32 mieszkańców miasta Nowa Sarzyna w wieku 60+ (szczególnie samotnych, ubogich oraz niepełnosprawnych) przez ułatwienie im częstej kontroli stanu zdrowia i prostych ćwiczeń usprawniających, dzięki przekazaniu pakietów zdrowotnych dla seniora, obejmujących co najmniej: ciśnieniomierz naramienny, termometr elektroniczny i zestaw piłeczek do masażu.

Projekt został rozpatrzony pozytywnie i przyznano nam dotacje na ten cel.
Po starcie projektu, przewidzianym na 1 września, poinformuję o dalszych postępach w pracach.