Forum

Please or Zarejestruj to create posts and topics.

Moje systemy operacyjne

Kiedyś pracowałem głównie na Windows i  BSD obecnie:

Praca: Windows Serwer 2012, Windows 10 Pro, Linux Debian, Linux Kali i komputery klienckie Windows 10 Pro.

Dom: Windows 10, Linux Kali, Linux Debian, Raspbian, Android :)