Forum

Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Czemu nie mogę uruchomić programu w atomie?

Pobrałem atoma i pythona. Napisałem prosty program ale po wciśnięciu f5 nic się nie stało(program był zapisany).

Są dwa potencjalne problemy. Pierwszy jest związany z instalacją Pythona. Musisz sprawdzić, czy Python jest dodany do PATH, żeby to sprawdzić należy otworzyć wiersz poleceń (cmd) i wpisać "python", jeżeli znak zachęty zmieni się na ">>>" to znaczy, że Python jest zainstalowany poprawnie.

Jeżeli z Pythonem wszystko w porządku, to problem może być związany z Atomem. Wystarczy doinstalować pakiet "atom-python-run":
- Menu "File -> Settings"
- Pojawi się zakładka, po lewej stronie będzie przycisk "Install"
- Szukamy pakietu i naciskamy niebieski przycisk "Install"

Zainstalowane pakiety można zobaczyć w zakładce "Packages" po lewej stronie. Warte uwagi są jeszcze pakiety:
- "autocomplete-python" - podpowiadanie składni przy programowaniu w Pythonie
- "atom-i18n" - zmiana języka w atomie (np. na Polski)

Możliwe jest, żeby był problem z pythonem i atomem naraz?

Reinstalowałem pythona i ciągle nic.

Kolorem czerwonym zaznaczam gdzie kliknąć. Przy instalacji:

W atomie (instalacja pakietów):